PDA

Xem bản đầy đủ : Tái Sinh  1. [Tái Sinh] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20 Triệu Zen khi open
  2. [Tái Sinh] Open 13h : 16/10 - Auto Reset In Game. Hệ thống cắm máy tự động ko cần online
  3. [Tái Sinh] Quản lý dự phòng Cụm Tái Sinh
  4. [Tái Sinh] Khóa chức năng bán đồ full vào Shop Game
  5. [Tái Sinh] Lưu ý về vấn đề cất đồ ở thuìng đồ chung. Hạn chế tối đa cất !