admin xem lại exp chứ như thế này, cày sv2 từ 1h sáng đến 3h chiều mới max rs, co 14 lần mà cày lâu quá, quay lại rs bằng cre, chao thấy hay hơn