Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Hướng Dẫn] Cách auto reset in game

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.