TOP 50 lúc 0h00 16/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 PrinceDk 0 62 392 Blade Knight Tái Sinh
2 Angic 0 60 400 Dimension Master Tái Sinh
3 DK MBacKy 0 60 400 Rage Fighter Tái Sinh

View more latest threads same category: