PrinceDk + bikute : chửi admin - phá game - lock tài khoản vĩnh viễn
BQT khóa vĩnh viễn 2 tk trên theo yêu cầu của chủ nick nữa
Mọi lý do xin mở nick đều vô hiệu
Hiệu lực ngay lập tức

View more latest threads same category: