TOP 50 lúc 0h00 18/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 XatThu 0 64 400 Grand Master Tái Sinh
2 TieuNu 0 64 400 Hight Elf Tái Sinh
3 Kemkem 0 60 400 Grand Master Tái Sinh

View more latest threads same category: