TOP 50 lúc 0h00 21/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 XatThu 0 145 400 Grand Master Tái Sinh
2 TieuNu 0 142 400 Hight Elf Tái Sinh
3 RyanCode 0 142 400 Lord Emperor Tái Sinh
4 Invoker 0 141 400 Duel Master Tái Sinh
5 Kemkem 0 137 384 Grand Master Tái Sinh

View more latest threads same category: