Anh em vui lòng tải lại phiên bản mới để vào game. Không tải sẽ không vào được Game
- Nội dung :
0. Bỏ Điều kiện Reset phải cần chaos / Cre
1. Xóa toàn bộ điểm pcpoint các nhân vật
2. Fix chỉ săn boss mới có điểm pcpoint 200 điểm / 1 boss. Shop bán 5000 pcpoint / 1 món
3. Fix lại thời gian sự kiện ( xem ở đây: http://duphong.net/event)
4. Update anti hack phiên bản mới, hạn chế lag và dis
5. Upadte sự kiện Devil Square 7 xuất hiện 5 Boss Kudnun
6. Xuất hiện sự kiện Tử chiến Loren 20:30 hàng ngày tại Loren sv1: 145 - 70
7. Update Lorencia Sub 1 có thể PK ( cần Test )

Các bạn tải lại bản mới để vào game. Quá trình bảo trì sẽ Reset lại điểm Master, Anh em vui lòng lên web để Tẩy lại điểm Master nhé

View more latest threads same category: