Tạo điều kiện anh em tham gia game Open Game
BQT sẽ phát 1000 Giftcode tân thủ cho anh em
Anh em lưu ý đọc qua hướng dẫn khi nhận nha.

Anh em nhận tối đa 2 giftcode tân thủ / 1 tài khoản.
Mỗi giftcode tân thủ hạn sử dụng là 7 ngày

HƯỚNG DẪN NHẬN CODECƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Lớp nhân vật Thông tin phần thưởng GiftCode tân thủ
Phù Thủy [1 Bộ Ma Thuật + Gậy Ma Thuật + Khiên Tròn] + FULL + WING 2 + LUCK
Chiến Binh [1 Bộ Da + 2 Kiếm Điện + ] + FULL + WING 2 + LUCK
Tiên Nữ [1 Bộ Thiên Thanh + Cung Bạc] + FULL + WING 2 + LUCK
Đấu Sĩ [1 Bộ Phong Vũ + Kiếm Quạt + Khiên Tròn] + FULL + WING 2 + LUCK
Chúa Tể [1 Bộ Thiết Ma + Trượng DL + Khiên Tròn] + FULL + WING 2 + LUCK
Thuật Sĩ [1 Bộ Thuật Sĩ + Gậy Triệu Hồi + Sách Kỳ Lân] + FULL + WING 2 + LUCK
Quyền Vương [1 Bộ Địa Long + 2 Vuốt Địa Long] + FULL + WING 2 + LUCK

Lưu Ý

- Phần thưởng nhận được tương ứng với lớp nhân vật chọn khi nhận phần thưởng GiftCode.
- Không thể sử dụng GiftCode tân thủ của tài khoản này cho tài khoản khác.
- Phần thưởng GiftCode tân thủ không thể giao dịch, Bán Shop, Sửa.

View more latest threads same category: