- Chuyển sự kiện Medusa Event boss attack từ Server 2 về Server 1 Tọa độ : 61 - 112

- Mở sự kiện Devil Square thêm bosss vàng ở Devil 7 : 5 boss Vàng ở Server 2

-
Mở sự kiện " Tử Chiến Thành Lorencia " Thứ 4 và 7 hàng tuần tại Lorencia Server 2 tọa độ : 143 - 73 ( góc 9h kim đồng hồ bên trái lorencia ngay đầu cổng nhé )

- Chuyển sự kiện Thỏ Ngọc về Server 2: 6 tiếng 1 lần : 0h40 - 6h40 - 12h40 - 18h40

-
Mở Sự Kiện mùa hè săn ngọc Server 2: 6 tiếng 1 lần : 3h40 - 9h40 - 15h40 - 21h40

-
Giảm Exp sv 1 còn 400, Sv 2-3-4-5-6... vẫn Exp là 500 : Hạn chế số người server 1

Anh em lưu ý các thay đổi trên nhé. Thời gian Event anh em xem ở đây : http://duphong.net/event


View more latest threads same category: