Fix lần rs + relifes nv bị mất khi chuyển
Hiện lại do lỗi nên các nv bị mất lần rs + relifes
ai bị mất vui lòng báo lỗi ở đây

- Tên nv mu cũ
- tên mu cũ
- Tên nv mu mới
- Số lần resets / reset cũ

BQT sẽ fix hoặc anh em liên hệ admin qua facebook và gửi qua mẫu nhé

View more latest threads same category: