Anh em tuyệt đối ko đặt mk tài khoản là : 123456 , 1234567 hay giống tên tài khoản để tránh bị dò mật khẩu game

Các lỗi khi xảy ra sát nhập hay gặp là :

- 1. Vừa sát nhập vừa online -> mất số...