Các bạn hãy đến trong thành Lorencia để đảm bảo sử dụng thành công tính năng này

Bước 1 : Các bạn sử dụng tính năng bán hàng bằng cách ấn phím V sau đó ấn phím S trên bàn phím máy tính . Sau...