Tại sao tôi chơi game như họ, mà họ lại rs nhanh hơn, vượt top nhanh hơn?
Sau đây là 1 vài hướng dẫn sơ qua giúp các bạn đạt cấp độ nhân


[*=3] Các bạn hãy trainning hiệu quả các map lv đủ...